2023

 • Obec Borkovany – Rekonstrukce obecního domu, Oprava stodoly a hospodářského traktu a Sanace historického sklepa
 • ZŠ Bučovice 710 – Oprava podlah a omítek, Oprava havarijního stavu WC a Oprava hlavního venkovního schodiště
 • UNILES, a.s. – Oprava lesních cest a propustí
 • RD Bohdalice – Dokončení dvou novostaveb
 • RD Černčín – Hrubá stavba podsklepeného rodinného domu
 • RD Vícemilice – Celková rekonstrukce dvougeneračního domu
 • Penzion RUSTICO – Stavební práce na akci zimní zahrady a posezení
 • ZŠ Bučovice 711 – Bourací a stavební úpravy v areálu školy
 • Kovovýroba Šujan – Zemní práce

2022

 • Obec Borkovany – I. etapa opravy čerpací stanice vodojemu
 • RD Kobeřice u Brna – bourací práce a odvoz suti na RD
 • 2 x RD Bohdalice – dokončení výstavby dvou rodinných domů na klíč
 • RD Vícemilice – rekonstrukce I. etapa
 • ZŠ Bučovice 710 – drobné stavební práce, oprava SDK příčky a oprava omítek v areálu školy
 • ZŠ Bučovice 711 – oprava chodníků v areálu školy, oprava vodoinstalace a kanalizace, oprava stěn a umyvadel ve třídách v areálu školy
 • Obec Borkovany – oprava stodoly a hospodářského traktu
 • ZŠ a MŠ Borkovany – oprava omítek
 • Obec Borkovany – vydláždění plochy u točny autobusů, II. etapa opravy čerpací stanice vodojemu, oprava místní komunikace
 • Město Bučovice – oprava střechy na ZŠ Bučovice 710
 • UNILES, a.s. – oprava a údržba lesních cest, včetně propustků a ostatních stavebních prvků
 • KPB Intra – pravidelný odvoz EPOXIDU a papíru z areálu firmy
 • Rekonstrukce koupelny v RD v Bučovicích

2021

 • Obec Borkovany – oprava kanalizace, výstavba parkovacích míst
 • Město Bučovice – oprava chodníků
 • Obec Kozlany – oprava a stavební úpravy v prodejně potravin
 • Obec Borkovany – odvodnění odstavné zpevněné plochy, rozšíření hřbitova, stavba kolumbária a zhotovení chodníků, opěrných zídek a základů hrobů
 • Římskokatolická farnost – obnova fasády na kostele sv. Mikuláše v Letonicích – II. etapa
 • ZŠ Bučovice 710 – oprava šaten
 • ZŠ Bučovice 711 – montáž a úprava vodovodních rozvodů a obkladačské práce ve třídách
 • Obec Borkovany – stavební práce a úpravy na dětském hřišti, pokládka dlažby u dětského hřiště
 • Obec Kožušice – oprava základu mostu a zábradlí u potoka
 • DOMOV-stavební bytové družstvo – oprava venkovního schodiště a okapového chodníku
 • RD Bučovice Lipová – výstavba domu na klíč včetně úpravy okolí a zadláždění dvora

2020

 • ZŠ Bučovice 710 – výměna interiérových dveří, oprava sociálních zařízení
 • ZŠ Bučovice 711 – oprava podlah, elektroinstalace, odpadů a vodoinstalace
 • Rekonstrukce myslivny Bílý Vlk – dokončení
 • Armádní objekt Bučovice – čistička odpadních vod – technická místnost
 • Město Bučovice – oprava chodníků – městská část Vícemilice
 • ZŠ Bučovice 710 – oprava kanalizace, oprava zpevněných ploch v jídelně
 • ZŠ Bučovice 711 – oprava sociálních zařízení a části učeben
 • Výstavba 2 x RD v Pustiměři – dokončení včetně terénních úprav okolí
 • TJ Sokol Bučovice – stavební práce na tenisových a volejbalových kurtech
 • Římskokatolická farnost – obnova fasády na kostele sv. Mikuláše v Letonicích – I. etapa

2019

 • ZŠ 710 Bučovice – úprava terénu před školními družinami
 • Obec Kozlany – stavební práce na obecním bytě
 • TJ Sokol Bučovice – úprava sportovního hřiště v Aleji
 • Myslivna Bílý Vlk Nížkovice – I. Etapa výstavby
 • ZŠ 710 Bučovice – úprava podlah v areálu školy
 • ZŠ 711 Bučovice – oprava sanitární techniky v přízemí školy
 • Strojírny Bohdalice a.s. – vybourání otvoru a zabudování průmyslových vrat
 • RD Bučovice , Lipová – rekonstrukce podkroví
 • Město Bučovice – zemní práce, zpevněné plochy
 • Obec Kozlany – vybudování oplocení kolem čerpací stanice kanalizace
 • Město Bučovice – oprava chodníků na Nové ulici

2018

 • Penzion RUSTICO s.r.o. Bučovice – dokončení
 • ZŠ 710 Bučovice – stavební práce v areálu školy
 • Zahradní Bučovice – rekonstrukce RD
 • Město Bučovice – zpevnění cesty k vojenskému cvičišti Příhon
 • TJ Sokol Bučovice – demolice terasy na Sokolovně v Bučovicích
 • ZŠ 711 Bučovice – oprava omítek v areálu školy
 • Město Bučovice – oprava povrchu na cyklostezce Marefy
 • Obec Kozlany – vybudování sanitárního zázemí na obecním mlatě, oprava kanalizace
 • Společenství vlastníků jednotek Vyškovská 759, Bučovice – zateplení obvodového pláště na BD
 • Strojírny Bohdalice a.s. – stavební práce na betonovém základu pod CNC stroje
 • KPB Intra s.r.o. – stavební práce na stání aut v areálu
 • TJ Sokol Bučovice – stavební práce na základech a štěrkovém podkladu na lezeckou stěnu
 • KPB Intra – převoz recyklátu a pokládka betonových panelů
 • TJ SPORT Bučovice – stavební práce na baseballovém hřišti
 • Demolice výrobní haly v Bučovicích

2017

 • Kompletní rekonstrukce RD Kloboučky
 • Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ Rašovice
 • Další etapa výstavby penzionu a wellness RUSTICO Bučovice
 • Opěrná zídka Bučovice, Lipová
 • Zpevněné plochy u RD Bučovice, Slavkovská
 • Zateplení fasády na RD v Křižanovicích
 • Chodník k MŠ v Kloboučkách
 • Základová betonová deska pro zámečnickou dílnu v Bučovicích

2016

 • Další etapa výstavby penzionu a wellness RUSTICO v Bučovicích
 • Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ Kozlany
 • Rekonstrukce výrobní haly KPB Intra Bučovice
 • Rekonstrukce RD Bučovice, Náměstí Vítězství
 • Kompletní rekonstrukce vodoinstalace a topení OÚ Bohaté Málkovice

2015

 • Rekonstrukce RD Kloboučky + přístavba nové části
 • Rekonstrukce RD Bučovice – Ing. Knápek příprava k realizaci fasády
 • Druhá etapa výstavby teras na svahu za RD Bučovice Ing. Knápek
 • Hrubá stavba penzionu a wellness RUSTICO v Bučovicích

2014

 • Opravy a vybudování nových chodníků v obci Kozlany
 • Rekonstrukce sociálních bytů v obci Kozlany
 • Zateplení štítů na bytovém domě Fučíkova 865, Bučovice
 • Oprava vinných sklepů Ing. Knápek Bučovice

2013

 • Zateplení polikliniky a tělocvičny v obci Kozlany
 • Celková rekonstrukce budovy MEKUFA v KPB Intra s.r.o. Bučovice
 • Rekonstrukce vývojové dílny v areálu KPB Intra s.r.o. Bučovice
 • Přípravné stavební a terénní práce na usazení venkovního bazénu MUDr. Kopáč
 • Výstavba a apartmánů a výrobny vína Ing. Knápek Bučovice
 • Celková rekonstrukce rodinného domu Ing. Odehnal ve Vážanech nad Litavou

2012

 • Výstavba sociálního zařízení obec Kozlany
 • Fasáda obecního úřadu v obci Kozlany
 • Celková rekonstrukce sociální budovy KPB Intra s.r.o Bučovice
 • Vybudování chodníků před vchodem školy 710 Bučovice
 • Oprava sociálního zařízení školy 710 Bučovice

2011

 • Oprava lodžií na bytovém domě Fučíkova 865, Bučovice
 • Rekonstrukce rodinného domu Ing. Knápek + terénní úpravy zahrady v Bučovicích